กล่องร้อยสายไฟโลหะ

12

รายละเอียด
บรรจุ/ถุง
(ตัว)
CONDUIT OUTLET BOX  L.B. , L.L. , L.R. 1/2″
50
CONDUIT OUTLET BOX  L.B. , L.L. , L.R. 3/4″
50