กิ๊ปจับสลิง

005

ขนาด
(นิ้ว)
บรรจุตัว/กล่อง
บรรจุตัว/ลัง
1/8″
200
2,000
3/16″
200
2,000
1/4″
100
1,000
5/16″
80
800
3/8″
40
400
1/2″
25
250
5/8″
15
150
3/4″
10
100
1″
6
60