ท่อร้อยสายไฟ ชนิดไนล่อน 6 PA

14

รุ่น Item NO.
ขนาดท่อ นิ้ว (inch)
วงใน (A) มิล (mm)
วงนอก (B) มิล (mm)
ขนาดความยาว
เมตร/ม้วน
NFC-07
1/4″
6.8?0.4
10.0?0.4
100
NFC-10
5/16″
9.6?0.4
13.0?0.4
100
NFC-12
3/8″
12.0?0.4
15.8?0.4
100
NFC-17
1/2″
16.2?0.4
21.2?0.4
100
NFC-23
3/4″
21.9?0.4
28.5?0.4
50
NFC-28
1″
27.6?0.4
34.5?0.4
50
NFC-36
1-1/4″
36.0?0.4
42.5?0.4
25
NFC-48
2″
47.0?0.4
54.5?0.4
25