พูลบ็อกซ์, แฮนดี้บ็อกซ์

1320051643

พูลบ็อกซ์

ขนาด
100 x 100 x 100
150 x 150 x 100
150 x 200 x 100
200 x 200 x 100
200 x 200 x 150
250 x 200 x 100
250 x 250 x 100
250 x 250 x 150
300 x 250 x 100
300 x 300 x 100
300 x 300 x 150
400 x 400 x 150

597632

แฮนดี้บ็อกซ์

ชนิด 
ขนาด (mm) / Size  (mm)
แฮนดี้บอกซ์  ตื้น
100 x 50 x 35
แฮนดี้บอกซ์  ลึก
100 x 50 x 40