พุ๊กดรอปอิน, รางตัวซี, ข้อต่อสกรู

Thumb_5EV8LP1YVIIINCK

พุ๊กดรอปอิน

ขนาด
(นิ้ว)
บรรจุตัว/กล่อง
บรรจุตัว/ลัง
3/8″
50
1,000
3/8″ (MINORI)
100
1,000
1/2″
50
500

14_C_Channel_200-150x150

รางตัวซี

ขนาด(มิลลิเมตร)
บรรจุเส้น/มัด
ตื้น (บาง): 25 x 40 x 1,200 x 0.80
10
ตื้น (หนา) : 25 x 40 x 1,200 x 1.00
10
ลึก (หนา) : 40 x 40 x 1,200 x 1.00
10

uh003

ข้อต่อสกรู

ขนาด
(นิ้ว)
บรรจุ/กล่อง
3/8″
100
1/2″
50