พุ๊กตะกั่ว, พุ๊กเวดจ์

e0

พุ๊กตะกั่ว

ขนาด
จำนวน
ตัว/กล่อง
จำนวน
ตัว/ลัง
1/4″
100
1,000
5/16″
100
1,000
3/8″
50
500
1/2″
25
250

WA

พุ๊กเวดจ์

ขนาด
จำนวน
ตัว/กล่อง
จำนวน
กล่อง/ลัง
M10 X 90 mm
60
8
M12 X 120 mm
40
8
M16 X 140 mm
15
8