ยูโบลท์ประกับ

U-Bolt_Clamp-1024x687

ubc

ขนาด
แกนเหล็ก
สำหรับท่อ
วงในยูโบลท์
(มิล)
A-B
(มิล)
บรรจุ/ถุง
1-1/4″
5/16″
1″
41
48
200
1-1/2″
5/16″
1-1/4″
40
49
200
1-3/4″
5/16″
1-3/4″
49
59
200
2″
5/16″
1-1/2″
56
64
200
2-1/2″
5/16″
2″
68
75
200
3″
5/16″
2-1/2″
80
90
200