ยูโบลท์สแตนเลส

U-Bolt-1024x687

ขนาดท่อ
(นิ้ว)
ขนาดแกนเหล็ก
(นิ้ว)
จำนวนบรรจุ/ถุง
1/2″
1/4″
1,000
3/4″
1/4″
1,000
1″
5/16″
500
1-1/4″
5/16″
500
1-1/2″
5/16″
500
2″
5/16″
500
2-1/2″
5/16″
500
3″
3/8″
200
4″
3/8″
200
5″
3/8″
200
6″
3/8″
200
8″
3/8″
100