ยูโบลท์เหล็กขนาดพิเศษ

U-Bolt-1024x687

 ขนาดท่อ
(นิ้ว)
 ขนาดแกนเหล็ก
(นิ้ว)
1/2″
3/8″
3/4″
3/8″
1″
3/8″
1-1/4″
3/8″
1-1/4″
1/2″
1-1/2″
3/8″
1-1/2″
1/2″
2″
3/8″
2″
1/2″
2-1/2″
3/8″
2-1/2″
1/2″
3″
1/2″
4″
1/2″
4″
5/8″
5″
1/2″
5″
5/8″
6″
1/2″
6″
5/8″
7″
3/8″
7″
1/2″
7″
5/8″
8″
1/2″
8″
5/8″
8″
3/4″
10″
3/8″
10″
1/2″
10″
5/8″
10″
3/4″
12″
3/8″
12″
1/2″
12″
5/8″
12″
3/4″
14″
3/8″
14″
1/2″
14″
5/8″
14″
3/4″
16″
1/2″
16″
5/8″
16″
3/4″
18″
1″