สตัดเกลียวตลอดเส้น

DSC_0006

สตัดเหล็กเกลียวตลอด

เกลียวหุน
จำนวนบรรจุ/มัด
   1/4″ x 1,000
50
   1/4″ x 1,500
50
   1/4″ x 2,000
50
   5/16″x1,000
20
   5/16″x1,500
20
   5/16″x2,000
20
    3/8″ x 1,000
50
    3/8″ x 1,500
25
    3/8″ x 2,000
25
    3/8″ x 3,000
20
    1/2″ x 1,000
10
    1/2″ x 1,500
10
    1/2″ x 2,000
10
    5/8″ x 1,000
10
    5/8″ x 1,500
10
    5/8″ x 2,000
10
    3/4″ x 1,000
10
    3/4″ x 1,500
10
    3/4″ x 2,000
5
    7/8″ x 1,000
5
    7/8″ x 1,500
5
      1″  x 1,000
5
      1″  x 1,500
5

เกลียวมิล
จำนวนบรรจุ/มัด
M6; 6mm x 1,000
50
M8; 8mm x 1,000
20
M10; 10mm x 1,000
20
M12; 12mm x 1,000
10
M16; 16mm x 1,000
10
M20; 20mm x 1,000
10

สตัดสแตนเลสเกลียวตลอด (เกรด 304)

เกลียวหุน
จำนวนบรรจุ/มัด
 1/4″ x 1,000
50
 1/4″ x 1,500
50
   5/16″ x 1,000
20
   5/16″ x 1,500
20
    3/8″ x 1,000
20
    3/8″ x 1,500
20
    1/2″ x 1,000
10
    1/2″ x 1,500
10
    5/8″ x 1,000
10
    3/4″ x 1,500
10

**หมายเหตุ ** รับสั่งทำสตัดไซส์พิเศษ