สตัดเหล็กพุ๊กเคมี, สตัดสแตนเลสพุ๊ก, พุ๊กเคมี

p_70047

สตัดเหล็กพุ๊กเคมี

ขนาดสตัด?
(mm)
ความยาว
(mm)
บรรจุชุด/กล่อง
M8
110
55
M10
130
30
M12
160
20
M16
190
10
M20
260
5
M24
300
5

ni

สตัดสแตนเลสพุ๊กเคมี

สตัด SUS
? (mm)
ความยาว
(mm)
บรรจุชุด/กล่อง
M10
130
30
M12
160
20
M16
190
10
M20
260
5

8

พุ๊กเคมี

รายการสินค้า
ความยาว
(mm)
บรรจุชุด/กล่อง
SVA-VE-8
83
10
SVA-VE-10
85
10
SVA-VE-12
95
10
SVA-VE-16
95
10
SVA-VE-20
180
6
SVA-VE-24
215
6