หมวดสินค้าที่1

THREADED  ROD
สตัดเกลียวตลอดเส้นเหล็ก
(ชุบซิงค์)

U-BOLT
ยูโบลท์เหล็ก
(ชุบซิงค์)

U-BOLT
ยูโบลท์เหล็ก (ชุบซิงค์)
ขนาดพิเศษ

DSC_0006

U-Bolt-1024x687

U-Bolt-1024x687

U-BOLT  STAINLESS  STEEL
ยูโบลท์สแตนเลส

U-BOLT CLAMP
ยูโบลท์ประกับ

U-BOLT WITH THREADED ROD
ยูโบลท์เหล็กแผ่นเสาสตัดเกลียว

U-Bolt-1024x687

U-Bolt_Clamp-1024x687

2

ADJUSTABLE  SPLIT RING HANGER
ไพพ์แฮงเกอร์ SR 19

ไพพ์แฮงเกอร์สแตนเลส
(เกรด 304)

ADJUSTABLE  CLEVIS  HANGER
เควิสแฮงเกอร์

spring_ring_hanger

spring_ring_hanger

clevisHanger

เจโบลท์ & แอลโบลท์
เกลียวหุน (ไม่ชุบ)

เจโบลท์ & แอลโบลท์
เกลียวมิล (ไม่ชุบ)

J-Bolt1-150x300n

L-Bolt1-150x300n