หินเจียรไฟ, หินเจียรแกนทรงกระบอก, ผ้าทราย

original-1433861771971

หินทรายไฟ (เกรด A)

รายการ
จำนวน/กล่อง
หินเจียรไฟ ละเอียด (สีเขียว)
หินเจียรไฟ ขนาด 150 x 19 x 31.75 mm
20
หินเจียรไฟ ขนาด 150 x 25 x 31.75 mm
20
หินเจียรไฟ ขนาด 205 x 19 x 31.75 mm
15
หินเจียรไฟ ขนาด 205 x 25 x 31.75 mm
10
หินเจียรไฟ ขนาด 255 x 25 x 31.75 mm
5
หินเจียรไฟ หยาบ (สีเทาดำ)
หินเจียรไฟ ขนาด 150 x 19 x 31.75 mm
20
หินเจียรไฟ ขนาด 150 x 25 x 31.75 mm
20
หินเจียรไฟ ขนาด 205 x 19 x 31.75 mm
15
หินเจียรไฟ ขนาด 205 x 25 x 31.75 mm
10
หินเจียรไฟ ขนาด 255 x 25 x 31.75 mm
5

หินเจียรแกน ทรงกระบอก (เกรด A)

รายการ
จำนวน/กล่อง
หินเจียรแกน 3 มิล ขนาด ? 3 mm –  ? 10 mm
100
หินเจียรแกน 3 มิล ขนาด ? 13 mm
100
หินเจียรแกน 6 มิล ขนาด ? 6 mm –  ? 16 mm
100
หินเจียรแกน 6 มิล ขนาด ? 19 mm –  ? 32 mm
100
หินเจียรแกน 6 มิล ขนาด ? 38 mm
100
หินเจียรแกน 6 มิล ขนาด ? 50 mm
100

ผ้าทราย (เกรด A)

รายการ
จำนวน/กล่อง
จำนวน/ลัง
ทรายซ้อนหลังอ่อน #36-#400 ขนาด 4″
10
100
ทรายซ้อนหลังแข็ง #40-#400 ขนาด 4″
10
100