เกลียวเร่ง

p_1547633

ขนาด
(ตัว)
บรรจุ
ตัว/กล่อง
บรรจุ
ตัว/ลัง
3/16″
100
1,000
1/4″
50
500
5/16″
25
250
3/8″
25
250
1/2″
20
100
5/8″
10
50
3/4″
10
30
1″
5
10