เควิสแฮงเกอร์

DSC_0026

3

ขนาดท่อ
(นิ้ว)
Upper
Lower
ROD
บรรจุ/กล่อง
2″
2.5×25
2.0×25
3/8″
100
2-1/2″
3.0×33
2.0×33
3/8″
50
3″
4.0×33
3.0×33
3/8″
50
4″
4.0×33
3.0×33
3/8″
50
5″
4.0×33
3.0×33
1/2″
20
6″
5.0×37
4.0×37
1/2″
20
8″
6.0×40
4.0×40
5/8″
5
10″
8.0×40
6.0×40
3/4″
5
12″
9.0×40
6.0×40
3/4″
5

**หมายเหตุ** รับสั่งผลิตเควิสแฮงเกอร์สแตนเลส (เกรด 304)