เหล็กรัด

clampproduct

ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก
บรรจุลังละ
(ตัว)
บรรจุลังละ
(ตัว)
นิ้ว
มิล
OOO
3/8″  –  1/2″
9  –  13
100
1,500
MOO
1/2″  –  5/8″
13  –  16
100
2,000
OO
1/2″  –  3/4″
13  –  19
100
2,000
O
3/8″  –  7/8″
16  –  22
100
1,200
OX
3/4″  –  1″
19  –  25
100
1,200
1A
7/8″  –  1.1/8″
22  –  29
100
1,200
1
1″  –  1.3/8″
25  –  35
50
1,000
1X
1.1/8″  –  1.5/8″
28  –  41
50
1,000
2A
1.1/4″  –  1.7/8″
31  –  48
50
600
2
1.1/2″  –  2.1/8″
38  –  54
50
600
2X
1.3/4″  –  2.3/8″
44  –  60
50
600
3
2″  –  2.3/4″
50  –  70
50
600
3X
2.3/8″  –  3.1/8″
60  –  80
50
600
4
2.3/4″  –  3.1/2″
70  –  90
25
300
4X
3.1/4″   –   4″
83  –  102
25
300
5
3.3/4″  –  4.1/4″
95  –  115
25
300
6
4.1/8″  –  5″
104  –  127
25
300
6x
5″   –   5.3/4″
127  –  146
25
300
7
5.3/4″   –   6.1/4″
146  –  159
150
8
5.7/8″   –   7″
149  –  178
150
9
6.7/8″   –   8″
175  –  203
100
10
7.7/8″   –   9″
200  –  229
100
11
8.7/8″   –   10″
225  –  254
100
12
9.7/8″   –   11″
251  –  281
100