แคล้มประกับ, แคล้มวงเดือน

10

แคล้มประกับ

ขนาดขา
(นิ้ว)
บาง
หนา
บรรจุ/กล่อง
1/2″
EMT
IMC
100
3/4″
EMT
IMC
100
1″
EMT
IMC
100
1-1/4″
EMT
IMC
100
1-1/2″
EMT
IMC
100
2″
EMT
IMC
100
2-1/2″
IMC
50
3″
IMC
50
4″
IMC
50

Standard_Clip_Stainless

แคล้มวงเดือน

ขนาด
(นิ้ว)
จำนวนตัว/กล่อง
1/2″
100
3/4″
100
1″
100