แคล้มอาร์ซี

aefb23222f0aead7b1b39cbdac1ceba2

ขนาดท่อ
(นิ้ว)
1/2″
3/4″
1″
1-1/4″
1-1/2″
2″
2-1/2″
3″
4″
5″
6″