ไพพ์แฮงเกอร์สแตนเลส (เกรด 304)

spring_ring_hanger

ขนาดท่อ
ตีตรา SRUB
ความหนา 1.50 mm
บรรจุ/กล่อง
ROD
1/2″
340
3/8″
3/4″
270
3/8″
1″
300
3/8″
1-1/4″
230
3/8″
1-1/2″
200
3/8″
2″
150
3/8″
2-1/2″
100
3/8″
3″
80
3/8″
4″
60
3/8″