ไพพ์แฮงเกอร์ SR19

sr191

ขนาดท่อ
(นิ้ว)
ตีตรา UROD
ความหนาเหล็ก 1.50 mm
บรรจุ/กล่อง
ROD
1/2″
340
3/8″
3/4″
270
3/8″
1″
300
3/8″
1-1/4″
230
3/8″
1-1/2″
200
3/8″
2″
150
3/8″
2-1/2″
100
3/8″
3″
80
3/8″
4″
60
3/8″
 
ความหนาเหล็ก 2.30 mm
 
5″
20
1/2″
6″
20
1/2″
 
ความหนาเหล็ก 4.50 mm (SRUB)
 
8″
10
5/8″